Těžba a přeprava dřeva, HANKO , Vimperk, harvestor, rottne, přibližování, lanové systémy, probírkové porosty, mýtní

VOLEJTE KDYKOLIV

               Telefon: +420 602 112 438

CERTIFIKÁTY
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001:2007
Systém managementu kvality organizace - ISO 9001:2008
Systém environmentálního managementu - ISO 14001:2004

1.3.2012  Servis Entracon
Záruční a pozáruční servis na stroje od firmy Entracon

Firma Pavel Hanko zahájila činnost v lednu 1994 a byla zaměřena na přibližování dřeva lanovými systémy. Od roku 1997 provozuje pásové vyvážecí soupravy Terri v Národním parku Šumava. V roce 2000 zakoupila první harvestor značky Rottne a v dnešní době provozuje již 6 harvestorových uzlů.

Od ledna 2012 přešla firma Pavel Hanko na firmu Hanko CZ s.r.o.

Firma se zaměřuje především na probírkové porosty a jako jedna z mála umí zpracovávat a zpracovává hmotu do 0,10 m3.

Firma Pavel Hanko úspěšně získala v roce 2006 systém řízení jakosti ISO 9001 a v roce 2009 systém environmentálního managementu ISO 14001 .

Díky harvestorům Rottne 2004 a Rottne H-8 s celkovou šíří do 2m, váhou do 6 500kg a vyvážecí soupravě Rottne F9 s nosností 9t, šířkou 2 460mm mohou tyto stroje díky své váze, šířce předcházet poškození kořenových náběhů, práci na měkčích terénech .

Harvestor Rottne 5005 je určen do mýtních a předmýtních těžeb, díky čtyřkolové verzi se snížil poloměr otáčení a zvýšila se manévrovatelnost stroje. Rottne 5005 používá novou kompaktní kácecí hlavici Rottne EGS 650 s dvojitým snímačem měření průměru kmene a nejnovějším měřícím a monitorovacím systémem Rottne D4.

Harvestor Rottne H20 je určen do mýtních těžeb.

Politika společnosti

Kvalita práce
Jsme orientovaní na kvalitu – chod firmy i chování každého z nás plně podřizujeme přáním a představám zákazníka.

Aktivita
Každý pracovník je odpovědný za výsledek – žádná věc, krok, služba se neprovede sama – jsme plně odpovědní za výstupy své práce a úkolů, avšak také aktivně spolupracujeme s ostatními.

Moderní a spolehlivé strojní vybavení
Předpokladem pro naše kvalitní služby je moderní a výkonná technika, která je díky našemu servisnímu zázemí spolehlivá.

Zlepšování
Naším krédem je neustálé zlepšování našich služeb vůči zákazníkům a zvyšování efektivity vlastní práce.

Efektivita práce
Každý z nás musí udělat vše pro to, aby naše vstupy a náklady byly co nejvíce minimalizovány.

Životní prostředí
Pracujeme v Národním parku Šumava, takže šetrnost k životnímu prostředí a snižování negativních dopadů na životní prostředí jsou naše priority. V rámci našich činnosti se zavazujeme dodržovat relevantní právní a jiné předpisy.

Bezpečnost práce
Důležitým úkolem je pro nás zabezpečit bezpečnost práce při všech našich činnostech (zejména při práci v lese) a zajišťovat prevenci úrazů a poškození zdraví. Zavazujeme se dodržovat relevantní právní a jiné předpisy v oblasti BOZP.